XV Production är ett visionärt och framåtsträvande in-house koncept inom textil- design och produktion. Grunden till XV Production lades när fyra personer enades om en gemensam vision: en ny hållbar och cirkulär mode- och textilindustri. 

 

Målet med verksamheten är att erbjuda nära design- och produktions möjligheter för mode-och textilföretag. XV Production är en kreativt driven studio som vill verka obegränsat och möta kunden precis där den önskar. Vi tror på en cirkulär textilindustri som verkar nära slutkonsumenten. Mode och textilindustrin är idag en bransch med en mycket polerad yta men med en desto smutsigare baksida. För oss är lokal produktion en möjlighet att hålla närhet till kunden och därmed transparens.

 

Vi har också ambitioner att främst arbeta med redan befintliga material. Att ta tillvara på textil som redan existerar är ett lätt och inspirerande tillvägagångssätt för att värna om vår planet. Re:design handlar om att se nya möjligheter i material som redan existerar. De allra minsta korrigeringar kan göra att ett plagg upplevs helt annorlunda visuellt eller att plagget får nya funktioner. Att reparera och omarbeta textilier framför att producera nya är ett viktigt steg mot en mer cirkulär textilindustri! 

 

XV Production arbetar med: 

 

  • Design 

 

  • Produktutveckling 

 

  • Mönsterkonstruktion och gradering 

 

  • Provsömnad 

 

  • Produktion 

 

  • Ändringssömnad 

 

  • Styling 

 

  • Set Design 

 

XV Production har flertalet partners runt om i Sverige och främst i Borås. Vi samarbetar med tygleverantörer, tryckerier, färgerier, etikettillverkare, och flertalet företag som säljer trimnings. Tillsammans med våra partners i närområdet projektleder vi hela uppdrag, från idé till färdig produkt. 

Inom större uppdrag samarbetar vi med flertalet sömnadsstudios i närområdet för att utöka vår kapacitet. 

 

VÅR HISTORIA 

XV ATELIER 

XV Production föddes ifrån XV Atelier. XV Atelier är ett mode-varumärke som grundades 2015 som arbetar utefter ett in-house koncept, vilket innebär att allt från design till färdig produkt sker inom eller nära företaget. Styrkan i att hålla allt nära företaget är att alla delar kan kontrolleras och det är möjligt att hålla en transparent arbetsprocess. Det är positiv både ur ett kvalité och hållbarhetsperspektiv. Estetiken sträcker sig förbi kortsiktig mode och verkar för stil framför trend. 

 

Den egna studion började ta form under hösten 2016 när företaget hittade en lokal i den anrika byggnaden Kamgarn på Göta i Borås. Väggarna bär på en textilhistoria som går att spåra tillbaka till 50-talet, en bland många byggnader i Borås som innefattat någon form av textilproduktion i historien. XV Group började att bygga vidare på arvet och föra textilproduktion tillbaka till Borås. Ur detta föddes XV Production. Visionen bakom XV Production är att vara med i uppbyggnaden av en ny hållbar och cirkulär mode- och textilindustri.  Bakom varumärket XV Production görs design och produktions-uppdrag för mode- och textilföretag i det när-geografiska området. 

 

XV Group startades i en anda av kreativitet, passion och målmedvetenhet. Genom att erbjuda in-house design och produktion, både via en tjänst och en produkt så bygger XV Group en bättre textil- och modebransch för att förlänga livslängden på textila varor.

 

XV Production utökar nu både i visionen och i praktiken. Företaget flyttar snart från sina 60 kvadrat in i en 400 kvadratmeter stor studio. I byggnaden Kamgarn på Göta i Borås byggs nu en fullskalig design och produktionsstudio, med målet att vara Sveriges främsta studio inom textil.

Textil produktion Borås
Textiltillverkning Borås
Sömnad Borås